Cặp trình ký ASSA – Loại 1

Cặp trình ký ASSA – Loại 1 được sản xuất bằng loại nhựa chất lượng cao, bền đẹp,