Đèn Pin B203

Đèn pin MD-313 chất lượng cao, ánh sáng mạnh, bền bỉ với môi trường.